Doneren

Waarom we heel blij zijn met uw financiële bijdrage?

Bij de Stichting Seniorenbus ’s-Hertogenbosch werken uitsluitend vrijwilligers. Maar ondanks dat hebben we veel kosten: voor de bussen en auto’s, voor de brandstof, het onderhoud en de verzekering en voor onze huisvestingskosten.
Voor onze inkomsten zijn we volledig afhankelijk van sponsors, donateurs en subsidies.

Donaties komen goed terecht

Wij zijn daarom altijd op zoek naar donateurs die met hun (structurele) bijdrage nu en in de toekomst het werk van de Stichting Seniorenbus ’s-Hertogenbosch willen ondersteunen.
Uw donatie komt goed terecht: iedereen bij de Stichting werkt als vrijwilliger, van bestuursleden tot chauffeurs, niemand krijgt betaald. Ook geven we geen vrijwilligersvergoedingen. Met uw donatie verzorgen wij begeleid vervoer voor senioren binnen de gemeente die dat nodig hebben. Medische voorzieningen blijven daardoor bereikbaar, boodschappen kunnen worden gedaan. Het vervoer verzekerd bovendien deelname aan maatschappelijk verkeer: familiebezoek, een museumbezoek of terrasje pakken is ook mogelijk met de Seniorenbus.
De Seniorenbus draagt op die manier bij aan een betere fysieke en mentale gezondheid en zorgt ervoor dat senioren langer zelfstandig in hun eigen woning en woonomgeving kunnen blijven wonen.
De Seniorenbus vervoert inclusief een praatje. Daarmee doorbreken wij niet alleen isolement maar ook eenzaamheid onder senioren.

Geld overmaken

Uw kunt uw gift overmaken door hierboven, via iDEAL gebruik dan de onderstaande knop DONEER NU.

Wilt u liever een bedrag geven door een overschrijving? Dat kan – liefst onder vermelding van ‘Gift’ – via ons rekeningnummer NL78 RABO 0174 9825 77 t.n.v. Stichting Seniorenbus ‘s-Hertogenbosch.

Periodieke schenking

Bij een ‘periodieke schenking’ kunt u het schenkingsbedrag jaarlijks geheel in mindering brengen op uw inkomstenbelasting, mits u vooraf voor minimaal vijf jaren laat vastleggen dat u jaarlijks een ‘periodieke schenking’ doet aan onze stichting. Van de periodieke schenking hebben zowel uzelf als onze stichting voordeel. Uw gift is volledig aftrekbaar van je belastbaar inkomen, ook al zou u met deze gift onder de eerder genoemde fiscale drempel van 1% blijven. U betaalt dan over uw gift – afhankelijk van uw inkomen – circa 37 of bijna 50 % minder belasting. Deze schenking moet vooraf in een zogenoemde onderhandse ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ tussen de schenker en onze stichting worden vastgelegd.

Belangstelling om tot zo’n ‘periodieke schenking’ te komen? Stuur een mail naar penningmeester@senioren-bus.nl en we nemen hierover contact met u op. Onze stichting hanteert voor deze periodieke schenkingen een minimum bedrag van € 60,- per jaar.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Voor alle duidelijkheid: Stichting Seniorenbus ’s-Hertogenbosch collecteert niet huis aan huis.

ANBI-status

De Stichting Seniorenbus ’s-Hertogenbosch is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat uw gift, onder voorwaarden, aftrekbaar is bij uw belastingaangifte. Indien u jaarlijks meer dan 1% van uw belastbaar inkomen aan goede doelen met een ANBI-status schenkt, kun u het bedrag boven die 1% van uw fiscale inkomen aftrekken.

U kunt onze ANBI-status verifiëren door naar de website van de Belastingdienst te gaan (zoek in het veld ‘instelling’ op Stichting Seniorenbus ‘s-Hertogenbosch) of hier de beschikking raadplegen.
Download ANBI publicatiegegevens 2021.
Kamer van Koophandel onder nummer: 56609191
RSIN nummer: 8522 12 926

Contactgegevens:

Bezoekadres:    Stichting Seniorenbus ‘s-Hertogenbosch, St. Teunislaan 1 ’s-Hertogenbosch
Postadres:         Postbus 5052, 5201 GB ‘s-Hertogenbosch

SeniorenBus maakt gebruik van cookies

 

Cookies zijn kleine bestanden die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen.
SeniorenBus maakt alleen gebruik van technische cookies, deze cookies dienen alleen om de werking van te site te garanderen. Verder worden er geen cookies geplaatst.
Er zijn verschillende soorten cookies die gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Voor het plaatsen van cookies is soms wel en soms geen toestemming nodig.
Als u meer wilt weten over de cookies die wij gebruiken, en over uw rechten op dit punt, lees dan ons privacy policy om meer te leren over onze cookies.