Gezocht: coördinator Meldpunt

Elke werkdag vervoert de Seniorenbus senioren van 65+ binnen de grenzen van ’s Hertogenbosch. Ons doel: ouderen uit hun isolement halen. Tegen een kleine vergoeding brengen we ze van deur...

1ste lustrum feestelijk gevierd met onthulling nieuwe bus

  Vrijwilligers, sponsoren, subsidiënten en het Comité van Aanbeveling verzamelden zich donderdagavond op het bordes van het Stadhuis aan de Markt. Om te vieren dat de Seniorenbus vijf jaar bestaat....

De nieuwe website van de Seniorenbus is online!

Vorige week ging onze nieuwe website online. Vormgegeven in onze nieuwe huisstijl. De site is autoresponsive wat betekent dat ie zowel op de computer als op tablet en mobiele telefoon...

Gezocht: vrijwilligers

We naderen de 600 leden en dat vraagt het nodige van onze vrijwilligers. Een uitbreiding van menskracht is dan ook van harte welkom! Zou u het leuk vinden om u...

Nieuwe sponsor: DBZ-Fysio

We hebben een nieuwe sponsor: DBZ-Fysio. Naast een financiële bijdrage verzorgt DBZ-fysio ook een cursus helpen bij in- en uitstappen voor onze vrijwilligers. De ondertekening van het sponsorcontract heeft plaatsgevonden...

Nieuwe sponsor: Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis

Op dinsdag 19 september ondertekende dhr. F. G. J. Willekens (voorzitter) het sponsorcontract met dhr. Jan-Karel van der Staay, voorzitter Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis. De bijdrage wordt gebruikt voor...