Privacyverklaring Seniorenbus

De Stichting Seniorenbus ’s-Hertogenbosch (hierna: Seniorenbus) verwerkt persoonsgegevens. De Seniorenbus dient met ingang van 25 mei 2018 te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacystatement geven wij aan op welke wijze wij omgaan met persoonsgegevens door de Seniorenbus.

1. Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is het bestuur van de Stichting Seniorenbus ’s-Hertogenbosch.
Vanuit het bestuur heeft de secretaris taak aandachtsgebied gegevensbescherming.
De secretaris is bereikbaar via secretaris@senioren-bus.nl .

2. Welke gegevens verwerkt de Seniorenbus en waarom?

De Seniorenbus verwerkt gegevens van leden en van vrijwilligers. Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van de dienstverlening van de Seniorenbus.

Gegevens van leden

De volgende gegevens verstrekt het lid bij aanmelding: heer/mevrouw, volledige naam, adres, rollatorgebruik wel/niet, e-mailadres, telefoonnummers, alle voorgaande gegevens maar dan betrekking hebbend op de tweede contactpersoon, geboortedatum, IBAN.
De Seniorenbus noteert zelf bovendien: startdatum abonnement, aard abonnement (contract/privé), abonnee-specifieke opmerkingen die van belang zijn voor de dienstverlening, machtigingskenmerk, ingangsdatum incasso.
Bij de beëindiging van een abonnement wordt de reden van opzegging genoteerd, de einddatum abonnement en datum beëindiging incasso.

Gegevens van vrijwilligers

De volgende gegevens verstrekt de vrijwilliger bij aanmelding: heer/mevrouw, volledige naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum.
De Seniorenbus noteert zelf bovendien: startdatum als vrijwilliger, roepnaam, taak.
Bij beëindiging de datum en reden.

Waarom verwerken wij deze gegevens?

Deze gegevens zijn nodig om de diensten te kunnen leveren. De kern van de dienstverlening is het verzorgen van vervoer binnen de gemeente. Het spreekt voor zich dat daarvoor naam, adres en telefoonnummer nodig zijn. Wel of geen rollatorgebruik is belangrijke informatie voor de chauffeurs/bijrijders van de bussen. De abonnee-specifieke gegevens zijn ook van belang; een voorbeeld: “visuele beperking, er gaat een begeleider mee”.
Tenslotte is het bankrekeningnummer nodig in verband met het voldoen van het abonnementsgeld.
De geboortedatum wordt genoteerd om te kunnen feliciteren en om statistiek op het ledenbestand te kunnen uitvoeren.

3. Wie kan er bij welke persoonsgegevens?

Wie kan er intern bij persoonsgegevens?
De Seniorenbus gebruikt voor het verwerken van alle gegevens een softwarepakket. In deze software is vastgelegd welke authorisaties aanwezig zijn.
Een overzicht van de gegevens en de gebruikers:
• naam-adres-woonplaats-telefoonnummer-abonneespecifiek: zichtbaar voor alle vrijwilligers die betrokken zijn bij de planning en het vervoer;
• overige persoonsgegevens exclusief IBAN: zichtbaar voor alle vrijwilligers met een administratieve taak;
• de IBAN-gegevens: uitsluitend zichtbaar voor de financiële administratie.

In een authorisatiematrix wordt dit gedetailleerd weergegeven. De authorisatiematrix is zichbaar in planningssoftwarepakket.

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen
De Seniorenbus wisselt geen persoonsgegevens uit met externe partijen.

4. Bewaartermijn

Gegevens gerelateerd aan het abonnement worden in beperkte vorm na beëindiging van het abonnement bewaard om statistische informatie zoals aantallen ritten over de jaren heen te kunnen genereren. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is bepaald.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen, klachten

Elke abonnee of vrijwilliger heeft recht
op inzage in de gegevens die de Seniorenbus verwerkt;
om de geregistreerde gegevens te laten wijzigen of te verwijderen;
een klacht in te dienen.

De abonnee of vrijwilliger kan daarvoor contact opnemen met de secretaris (secretaris@seniorenbus.nl). Daar kan een ieder uiteraard ook terecht voor vragen.

6. Wijzigingen

Dit privacyregelment kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website en via emailberichten bekend gemaakt.

Vastgesteld in het bestuur op 17 augutus 2018.
Gewijzigd 26 maart 2019.

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van Seniorenbus? Neem dan contact op via info@senioren-bus.nl.

SeniorenBus, gevestigd aan Sint Theunislaan 1, 5231 BS ‘s-Hertogenbosch is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mevrouw M. Humblé is de Functionaris Gegevensbescherming van Seniorenbus. Zij is te bereiken via secretaris@senioren-bus.nl

Contactgegevens:

https://senioren-bus.nl/
Sint Theunislaan1
5231 BS  ‘s-Hertogenbosch
06 – 13 00 76 60
info@senioren-bus.nl

SeniorenBus maakt gebruik van cookies

 

Cookies zijn kleine bestanden die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen.
SeniorenBus maakt alleen gebruik van technische cookies, deze cookies dienen alleen om de werking van te site te garanderen. Verder worden er geen cookies geplaatst.
Er zijn verschillende soorten cookies die gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Voor het plaatsen van cookies is soms wel en soms geen toestemming nodig.
Als u meer wilt weten over de cookies die wij gebruiken, en over uw rechten op dit punt, lees dan ons privacy policy om meer te leren over onze cookies.