Sponsoren

Gezocht: sponsoren

Stichting Seniorenbus 's-Hertogenbosch is een ANBI-stichting zonder winstoogmerk. Onze vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor onze ouderen door hen door ‘vervoer met een praatje’ blijvend bij onze maatschappij te betrekken. Maar inzet en energie is niet genoeg. Er is ook geld nodig.

We zoeken subsidienten en sponsoren!

Wat zijn de sponsormogelijkheden?

  • Er zijn diverse mogelijkheden voor naam en/of logo-vermelding op het busje, het bonnenboekje, de poster, de website, de pas, de poloshirts of bodywarmers van de vrijwilligers enzovoort.
  • Giften, ook van particulieren, worden heel erg op prijs gesteld. De Stichting heeft 
de ANBI status, waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.

Help mee!

Draagt u ons initiatief een warm hart toe? Heeft u de ruimte om de Seniorenbus middels een financiële bijdrage, die daarenboven onder gunstige fiscale voorwaarden, kan worden geschonken, te ondersteunen? Download onze sponsormap. In deze map vindt u de sponsormogelijkheden. Daarnaast vindt u ook uitgebreide informatie over onze stichting in de hoop u te kunnen overtuigen van het nut en van de noodzaak van dit mooie initiatief.

Of neem direct contact met ons op. Wij hopen van harte u als sponsor te mogen verwelkomen!